Det er trygt å besøke oss!

Vi tar koronaviruset på alvor og tar våre forhåndsregler.

Vi ønsker å være med i dugnaden for at våre kunder og ansatte kan være trygge på at vi gjør alt vi kan for å redusere smittespredning.

Vi holder åpent og alle kundene er hjertelig velkommen. For å gjøre det trygt å besøke oss,  har vi iverksatt mange tiltak.

Tiltakene er basert på de råd som til enhver tid gis av myndighetene og er under kontinuerlig vurdering.

Vi trenger også din hjelp til å bidra i dugnaden, for at transporten i Norge skal holdes i gang.

SAMMEN TAR VI ANSVAR FOR Å BEGRENSE SMITTEFAREN:

  • Demobiler, kundebiler og kontaktflater vaskes hyppig og desinfiseres med sprit.
  • Mekanikeren bruker engangshansker og rattrekk som skiftes etter hver bil.
  • Våre ansatte ønsker deg velkommen med et smil, ikke med et håndtrykk.
  • Vi ber deg informere om bilen har vært utsatt for smitterisiko siste tiden.
  • Vask hendene ofte og bruk tilgjengelig desinfiseringsmiddel.
  • Hold god avstand til andre. Host i papir eller i albuen.